Disclaimer

Copyright 

De inhoud van deze website, met de daarin vermelde gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij DUURK Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DUURK is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 
 
Aansprakelijkheid website en software

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en daarin opgenomen gegevens, kan DUURK niet instaan voor de volledigheid, correctheid en voortdurende actualiteit van deze gegevens. DUURK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site.
 
Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar, of hyperlinks met andere websites, dienen alleen ter informatie van de gebruiker. DUURK geeft dan ook geen garantie op de toegankelijkheid en inhoud van betreffende websites, en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.
 
Disclaimer
DUURK is gerechtigd de inhoud van de Disclaimer te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.