Privacy Policy

Durinck Bedrijfsondersteuning BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Durinck Bedrijfsondersteuning BV over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met ons  via info@DUURK.nl. Durinck Bedrijfsondersteuning BV zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.
 

Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan DUURK worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. DUURK zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. DUURK kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: Het sturen van één of meerdere mails zoals, een mail waarin inloggegevens vermeld staan, maar dit enkel op verzoek van de betreffende bezoeker.
 
Gegevens die door de klant verstrekt worden
DUURK kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Het verwerken van de bestelling.
- Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde.
- Het sturen van één of meerdere nieuwsbrieven, maar dit enkel met goedkeuring van desbetreffende klant
 
Bestelling
De door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.

Nieuwsbrief
Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@DUURK.nl of via een link in de nieuwsbrief.


 
Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. DUURK kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door DUURK voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
 
Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan DUURK zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Google Analytics, cookie verklaring
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 


Afterpay betaalmethode
AfterPay – Digitale Factuur (Nederland) AfterPay voert voor DUURK.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met digitale factuur voert AfterPay een gegevenscontrole uit. Dit kan in de vorm zijn van een kredietwaardigheidsbeoordeling. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website. 
Afterpay klantenservice: contact
 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »